info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

VÄLKOMMEN TILL MIRO KIDS FÖRSKOLA

Miro Kids Förskola ligger på Sankt Eriksgatan 50 på Kungsholmen och drivs av Miro Kids Förskola AB.

Miro Kids förskola vill bidra till att alla barn får en bra start i livet. Vi erbjuder dig som förälder och ditt barn en trygg daglig omsorg samtidigt som vi lägger grunden för ett aktivt och livslångt lärande. På Miro Kids förskola möter du och ditt barn engagerade, kompetenta och närvarande pedagoger som ska förbereda, inspirera och utveckla barnen att bli framtidens medborgare.

Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men viktigt i vår vardag är också skapande verksamhet samt sång, dans, rörelse, musik och drama. Läs mer om vår profil här.

Kamratskap, Talang, Ansvar, Nyfikenhet och Lustfyllt lärande är våra ledord som genomsyrar allt arbete på vår förskola. Vi har även formulerat mottot: “Alla spelar roll” som speglar våra gemensamma värderingar, vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom mellan oss kollegor.

Under April – Maj 2015 startar vi upp Miro Kids Förskola på Sankt Eriksgatan 50 och kommer så snart vår ombyggnation är färdig öppna fler avdelningar och vi “fyller” på dessa avdelningar under året med nya fantastiska barn och föräldrar. Antal platser när allt är klart kommer att vara 60 platser

Vill ni komma på visning eller veta mer om vår verksamhet? Hör av dig till kontoret eller maila till info@mirokids.se