info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

LOKALERNA

lokalen

Miro Kids förskola är belägen centralt på Kungsholmen i Stockholms innerstad, i ett upptagningsområde under exploatering med idag cirka 68 000 invånare som omfattar Kungsholmen, Stadshagen, Kristineberg, Fredhäll, Marieberg, Lilla Essingen och Stora Essingen. Ingång till förskolan ligger mitt emellan Sankt Eriksgatan och Kronobergsgatan i ett väl avskärmat och lugnt läge med en inhägnad utegård. Omgivande fastigheter består av hyreslägenheter och ett hälso- och friskvårdscenter.

Vi har en stor modern och nyrenoverad lokal anpassad för vår verksamhet, ca 500 kvm i markplan, där alla rum har fönster och badar i ljus. Förutom våra olika avdelningar har vi olika ateljéer, ett bibliotek, tillgång till bild och form ateljé, ett stort rörelserum med en dramascen där vi har skapande verksamhet som musik, sång, dans, rörelse och rytmik. Vi har dessutom en egen liten innergård/uterum där vi har skapande aktiviteter, vattenlek och odlar växter.

Alla lokaler är anpassade utifrån ett barnperspektiv och för en säker, trygg och omsorgsfull verksamhet som uppfyller alla krav från både Miljöförvaltningen, Brandförsvaret och Livsmedelsverket.

Vi har många kringliggande parker och grönområden som vi flitigt nyttjar till spännande lek- och lärtillfällen. Dagligen besöker vi Kronobergsparken (ca 250 m), Rålambshovsparken (ca 800 m) eller Vasaparken (ca 800 m). När vi går ut använder vi oss av den lugnare Kronobergsgatans entré.

Lokalerna ligger i direkt anslutning till kommunala kommunikationsmedel som tunnelbana (Fridhemsplan) och bussar. Vilket gör det möjligt för längre dagsutflykter till bl.a. Judarskogen/Åkeshov, Hagaparken eller Naturens hus i Bergianska trädgården.

Vi har totalt 60 platser uppdelat  fyra åldersindelade avdelningar/Studios med 12 till 18 barn.