info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

PEDAGOGER

pedagog

Vår personal har utbildning, erfarenhet och kompetens för de uppgifter de ska bedriva så att det främjar barnets lärande och utveckling. Vi strävar efter att anställa personer med en positiv livssyn, värdegrund och med ett stort engagemang att stimulera och utveckla barnen och vår verksamhet. Antalet förskollärare och barnskötare organiseras efter antalet barn och behov i de olika hemvisterna.

En förutsättning för en förskola av god kvalitet är engagerade medarbetare med hög kompetens, där fortbildning och kompetensutveckling är en del i ett pedagogiskt utvecklingsarbete. “Lära för livet”, gäller inte bara barnen utan även oss vuxna därför ser vi till att personalen kontinuerligt får fortbildning för att de ständigt ska utvecklas.

Det är viktigt att personalen på vår förskola ser möjligheter, trivs med dagen och har roligt när vi arbetar tillsammans. Humor och glädje smittar av sig och det vill vi sprida till både barn, föräldrar och medarbetare. Dagarna blir så mycket trevligare och vi får positiva barn som ser att det är viktigt att skratta och ha roligt tillsammans. Vi arbetar för att sätta in glädjen i lärandet och bygga en trygg grund för barn, föräldrar och personal.