info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

SYNPUNKTER & KLAGOMÅL

ear

Vi ser beröm, konstruktiv kritik och/eller klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet.

Beröm, konstruktiv kritik och klagomålshanteringen är ett sätt att:

– Stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande

– Utöka dialogen med föräldrar/vårdnadshavare

– Underlätta att enkelt och snabbt rätta till oklarheter och brister som uppstår i verksamheten

– Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar

Er återkoppling eller information kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Kontaktuppgifter hittar du här.

Du som förälder/vårdnadshavare har rätt och även en skyldighet att tala om och göra personalen uppmärksam på om något inte är enligt den standard du förväntar dig. För att kvalitetssäkra vår verksamhet och bidra till ett professionellt bemötande gentemot våra kunder har vi delat upp ansvarsområden när det gäller hantering av feedback. Våra avdelningar ansvarar för att informationen tas emot, behandlas och att våra kunder känner sig uppdaterade och får återkoppling kring arbetsgången, gällande “sitt område”. De ansvarar också för att arbetet utvärderas och att förskolechefen är informerad genom sin dokumentation.