info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

HUR GÅR DET TILL?

Steg 1
Ta kontakt med personalen på ditt barns avdelning som därefter för frågan vidare till personalen/hemvisten om har hand om just det ämnet din sakfråga berör.

På Miro Kids förskola vill vi uppmuntra till att beröm, konstruktiv kritik eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör genom snabb återkoppling. Om du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med förskolechefen. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte vill kontakta den person problemet berör.

All beröm, kritik eller klagomål dokumenteras av personalen och tas upp på nästkommande personalmöte.

Steg 2
Om du inte känner dig hörsammad av personalen, ta kontakt med förskolechefen och använd gärna vår blankett för beröm/konstruktiv kritik och klagomål.

Förskolechefen tar emot blanketten och därefter kontaktas berörd personal för att få dennes syn på sakfrågan. Förskolechefen ansvarar för att en uppföljning görs till dig som förälder inom 14 dagar. Om förskolechefen anser att en handlingsplan måste upprättas, ansvarar denne för att arbetsplanen upprättas, genomförs, utvärderas och att alla berörda hålls informerade och uppdaterade under arbetets gång.

Steg 3
Om din information av någon anledning inte kan lämnas till förskolechefen eller om du som kund inte känner dig nöjd med steg 1 och steg 2 ta då kontakt med vår VD Natalie Werner.