info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

VID SJUKDOM

När ska barnet vara hemma från förskolan?

Det allra viktigaste för att förhindra infektioner, smittspridning och sjukdomar är en god hygien.  Hjälp barnen att tvätta händer med tvål och vatten före måltid, efter utevistelse och toalettbesök.

 

Allmäntillstånd
Barnet ska orka med aktiviteterna, inklusive flera timmars utevistelse.

Förkylning
Barnet ska vara hemma vid kraftig förkylning. Lätt förkylda barn kan komma till förskolan om deras allmäntillstånd tillåter att de orkar delta i gruppens aktiviteter under en hel dag. Minst ett dygns hemmavistelse vid insjuknade på förskolan.

Feber
Hemma och feberfri minst 24 timmar, utan febernedsättande medel innan barnet kan återvänder till förskolan. Detta för att barnet ska orka med en hel dags vistelse på förskolan.

Streptokockinfektion
Streptokockinfektion ”frodas” i vår omgivning, mest under höst och vårvinter. De är mycket smittsamma och ger upphov till bl.a. halsfluss, svinkoppor, scharlakansfeber och nagelbands infektion. Dessa infektioner kräver oftast behandling med antibiotika. Efter två dygns medicinering är barnet oftast smittfritt och kan återkomma till förskolan, om allmäntillståndet tillåter det. Tänk på att immunförsvaret är nedsatt dagarna efter avslutad behandling. Det kan då vara befogat att hålla barnet hemma då, för att undvika en ny infektion. Om ditt barn av någon anledning inte äter antibiotika trots påvisade av streptokocker ska barnet stanna hemma tills smittrisken är borta. Detta kontrolleras lämpligen genom s.k. odling.

Magsjuka
Diarré smittar lika mycket eller mer än kräkning.  Vid magsjuka med kräkningar och diarré, ska barnet stanna hemma tills barnet klarar av att äta och behålla normal mat igen. Tänk på att barnet ska orka med aktiviteterna på förskolan under hela dagen. 48 timmars hemmavistelse efter senaste symtom. För att minska smittspridning rekommenderar vi även att syskon stannar hemma vid magsjuka.

Ögoninfektion
Barnet är välkomma tillbaka till förskolan när ögonen slutat kladda/ vara röda. Ibland räcker det att badda med uppkokt svalnat vatten. Ibland behövs behandling med antibiotika eller salva.

Mollusker
Är ett virus och smittar via kontakt, ha alltid kläder på områden vid mollusker.

Springmask
Smittar lätt, så det är viktigt med god hygien. Rena underkläder varje dag, kortklippta naglar och god handhygien. Särskild medicin krävs och finns på apoteket. Barnet kan komma tillbaka till förskolan dagen efter medicinering.

Löss
Löss smittar från huvud till huvud, eller via mössor, borstar eller kammar. Särskild medicin krävs och behandlingen bör göras samma dag som lössen upptäcks. Efter en första läkemedelsbehandling kan barnet gå till förskolan. Oavsett vilken typ av lusmedel du använder är det viktigt att kamma håret med luskam varje dag i 14 dagar efter behandlingen för att se att alla löss är borta.

Svinkoppor (Impetigo)
Ser ut som såriga/vätskande utslag. Det är mycket smittsamt och sprider sig lätt vid direktkontakt. Det kan behövas penicillin. Barnet kan komma tillbaka när alla kopporna är läkta.

Vattkoppor
Återgång till förskolan då kopporna torkat in ordentligt (vanligen 1-2 veckor).

Medicin
Vi ger inte barnen någon medicin i någon form på förskolan: Alvedon, näsdroppar, penicillin mm.  Vi ger bara akutmedicin t.ex. vid astma. Om barnet behöver antibiotika flera gånger under dagen får barnet vara hemma under den perioden.

 

Vid tveksamheter ring gärna och rådfråga pedagogerna, det är deras bedömning som gäller om barnet ska gå på förskolan.
Det är pedagogerna som ser ert barn i verksamheten. Det är en fråga om solidaritet med de andra barnen och pedagogerna.  Vi vill ha en så frisk barn och pedagog grupp som möjligt så skicka inte barnen för snabbt till förskolan efter sjukdom, låt ert barns hälsa ha högsta prioritet. Vi följer socialstyrelsens rekommendationer.