info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

VÅR VERKSAMHET


På Miro Kids förskola kommer vi att ta tillvara på barnens styrkor, förmågor och intressen, arbeta temainriktat och i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses. Vi vill skapa en miljö som uppmuntrar till lek och lärande, anpassad efter barnens behov. Barnens lek sätts i centrum, det är den som är barnens viktigaste tillgång i utvecklingen. Varje barn ska utveckla en positiv självkänsla och en social kompetens och kreativitet. Vi vill ta tillvara varje barns lust och nyfikenhet att utforska och lära sig.

Stor del av verksamheten och varje dag, kommer vi vara ute i kringliggande parker och närmiljöer. Vi har dessutom ett eget uterum som ett extra pedagogiskt ”rum”, där vi har skapande aktiviteter, målar, skapar i olika material, leker med matematik, räknar, samlar och mäter mm samt introducerar naturvetenskap och teknik. I uterummet kan vi även odla växter. Uterummet kan också användas för ute sov plats för de yngsta barnen.

Inriktning sång, dans, musik, rörelse och drama
Vi strävar efter att locka fram barnens kreativitet och fantasi. Barnen utmanas till att uttrycka sig i olika uttrycksformer. I vår verksamhet ger vi estetiska processer tid och rum. Skapande förmåga, förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Använda sin kropp, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Den skapande verksamheten vävs samman och integreras med de nationella målområden, så som matematik, naturvetenskap, teknik etc.

Med hjälp av sång, dans, musik, rörelse och drama som medel bidrar det till

– Att utveckla barnens förmåga att lyssna, berätta, reflektera och kommunicera med andra

– Att varje barn är viktig och känner delaktighet och får utvecklas från sina egna förutsättningar

– Att samspela i en grupp, liten som stor

– Att stärka barnens självkänsla och självförtroende

– Att uttrycka känslor och att våga prata inför andra

– Att stödja barnens fantasi, kreativitet, skapande och lek

– Att visa hänsyn och respekt för andra

– Att alla våra sinnen och uppfattningsförmåga

– Att stärka motorik, balans och koordination

– Att stärka rums- och kroppsuppfattning

– Att stärka rytmkänsla, dynamik och musikalitet

– Att stärka språket och tankeverksamheten

– Att stärka minnet

– Att stärka nyfikenheten

Aktuellt