info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

VÅR HUVUDMAN

Miro Kids förskola ägs av Miro Kids förskola AB som är enskild huvudman för förskolan.


Natalie Werner, grundare och VD
Grundare och VD för Miro Kids förskola AB och ansvarar för att se till att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande lagar och regler. Natalie Werner har lång och mångårig pedagogisk erfarenhet inom barn och ungdomsverksamhet på Miro Studios Artist och Showskola där hon arbetat med verksamhetsutveckling, ledarskap och som kvalitetsutvecklare. Natalie Werner har även utbildning i marknadskommunikation på JMK och Berghs School of Communication.

Charlotte Bergh, Förskolechef
Utbildad förskollärare med olika påbyggnadskurser vid universitetet samt rektorsutbildning. Arbetat som förskolechef i många år från liten enhet till att ha omfattat många förskolor med även öppen förskola. Handlett och föreläst om förskolans uppdrag, miljöer, pedagogisk dokumentation och föräldrasamverkan. Kvalitetsutvecklare under fyra år. Arbetat som tillsynsansvarig pedagog i Täby kommun. Under senaste året startat upp en ny förskola. Charlotte Bergh har också tillsammans med fyra andra förskollärare startat upp en ideell förening Reggio Emilias Vänner, som ordnar med studiebesök, studie resor och föreläsning. Har varit ordförande i denna förening under tio år. Har även mångårig erfarenhet av skola.

Anette Östling, ekonomi och administration
Ekonomichef för Miro Kids förskola AB. Mångårdig erfarenhet inom redovisning, ekonomistyrning, administration, finans och budget planering.

Kvalitetsgrupp
Miro Kids Förskola har en kvalitetsgrupp som besitter gedigen erfarenhet av förskoleverksamhet samt erfarenhet av verksamhetsutveckling och styrning av företag. Kvalitetsgruppen bidrar med kunskap inom området och har även ett värdefullt nätverk. Kvalitetsgruppens främsta uppgift är att ifrågasätta och följa upp förskolans utveckling, verksamhetsstrategier och organisation. Vidare fungerar kvalitetsgruppen som bollplank och kvalitetssäkringsorgan för både huvudman och förskolechef.

 

 

Aktuellt