info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

VÅRT KVALITETSARBETE

skapar

Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet är ett verktyg för att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten så att de nationella målen för utbildningen uppfylls, där alla i förskolan, barn, föräldrar/vårdnadshavare, medarbetare och ledning samverkar.

Syftet med vårt kvalitetsarbete är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Arbetet innebär att vi arbetar med tydliga mål och resultat, genomför analyser, och tillämpar en systematisk uppföljning av förskolans verksamhet i syfte att bidra till att alla barn ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Aktuellt